signs

دلنوشته ها

» حسرت های بی پایان :: ۱۳٩٦/٥/۱٠
» نان ها و آدمها :: ۱۳٩٦/٤/۳۱
» دروغ :: ۱۳٩٥/۱/٢٦
» مرگ ، پرسش بی پاسخ :: ۱۳٩٤/٩/۱
» بخاطر دلم :: ۱۳٩٤/۸/٩
» کاش (1) :: ۱۳٩٤/٦/٢٦
» مثل یه شهاب :: ۱۳٩٤/٥/٢٢
» در سوگ آموزگار بزرگ روزنامه نگاری استاد قندی :: ۱۳٩٤/٢/۸
» عقل و عشق :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» زادروز :: ۱۳٩۳/٩/٥
» درباره مصطفی مستور :: ۱۳٩۳/۸/۱
» فاجعه جنسی :: ۱۳٩۳/٥/٢٢
» نمایش فرهنگ :: ۱۳٩۳/٢/٧
» مارکز و هدایت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» زیبایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» حسرت ابدی ایرانی ها :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» لعنت به فیس بوک :: ۱۳٩٢/٩/٤
» آسیب شناسی فرهنگی ایرانیان :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» معرفی کتاب :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» باز هم جهان هولوگرافیک :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» معرفی کتاب جهان هولوگرافیک :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» تبریک و تسلیت :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» یک مهمانی خیلی مهم :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» معانی ماه های ایرانی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» وطن فروشی یک هنرمند!!! :: ۱۳٩۱/٦/٦
» یادش بخیر! :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» در حاشیه کشته شدن کودکان در برنامه خاله شادونه :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» حال شما خوب است؟! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» تولد غم :: ۱۳٩٠/٩/٥
» مرگ :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» اشک شوق :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» مادر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» نشانه ها(3) :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» نشانه ها(2) :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» نشانه ها :: ۱۳۸٩/٩/۱٢
» شعر :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» استکانها :: ۱۳۸٩/٦/۸
» حراج تاریخ ایران :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» روزنامه :: ۱۳۸٩/٤/٥
» بدون شرح :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» عید نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» گنجشک :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» محرم :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» ازدواج موقت :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» پس از 102 روز :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» زیارتگاه یا تفرجگاه :: ۱۳۸۸/٥/٤
» روز پدر :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» انتخابات :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» امیر کبیر :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» فرهنگ :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» وای :: ۱۳۸۸/۱/۱٠
» عید نوروز :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» وقت طلاست! :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» سپندارمذگان :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» تفتیش عقاید :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» به کجا می رویم؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
» محرم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» در حاشیه ماجرای خداداد عزیزی :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
» متولد شدم :: ۱۳۸٧/٩/٥
» در حاشیه پخت طولانی ترین ساندویچ جهان :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» نگاه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» فردوسی و اعراب :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» قبر اخوان ثالث :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» سکوت :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
» المپیک و تماشاگران تلویزیون ایران :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» رضازاده :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» خلیج فارس همیشه خلیج فارس می ماند :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» فراتر از فاجعه :: ۱۳۸٧/٤/٩
» مترو :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» بنی آدم اعضای یک پیکرند :: ۱۳۸٧/۳/٧
» کپی هدیه بدهید :: ۱۳۸٧/٢/٢٧
» پیرمرد ومن :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» اعتراض به گوگل :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» خانم تسلیمی چرا؟! :: ۱۳۸٧/۱/۱٠
» نوروز نماد هویت ملی ایرانیان :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» !!!من هفت تا شوهر دارم :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
» سپندارمذگان :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» توهین یعنی چی؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
» در حاشیه جشنواره فیلم فجر :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» وودی آلن :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» اجرتون با سید الشهدا؟!! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» به یاد مرحوم قاسمی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» یلدا جشن میلاد خورشید :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» دیروز و امروز :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» دنیای؛اس ام اس؛ در ایران :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» بی حرمتی به پدر علم ارتباطات ایران :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» مخملباف :: ۱۳۸٦/٥/٢٩
» جایگاه ایران :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
» امردادگان نماد جاودانگی :: ۱۳۸٦/٥/٩
» نهج البلاغه :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» نیایش :: ۱۳۸٦/٤/۱٦
» چرا دلالی؟ :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» تغییر :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» جزایر سه گانه ایرانی خلیج فارس :: ۱۳۸٥/۱/٩
» آدونیس :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
» آرمانگرایی و ترس :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» رویای شیرین امیر نشینها :: ۱۳۸٤/٦/۸
» مسئولیت :: ۱۳۸٤/٤/٦
» ای کاش :: ۱۳۸٤/۳/٢٧
» قصه دخترای ننه دریا :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
» زندگی :: ۱۳۸٤/۱/۳
» با تو بودن(شعر) :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٤
» جزایر سه گانه ایرانی :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
» بی تو(هما میر افشار) :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٩
» سفیدی :: ۱۳۸۱/۱٢/٢
» سرما در گرما :: ۱۳۸۱/۱٠/۸
» سخن آغاز :: ۱۳۸۱/٩/٥