قبر اخوان ثالث

این قبر مهدی اخوان ثالث است. همین!!

/ 31 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خبرگزاري خليج فارس

/ خبر فوری/ درگذشت حدود 50 چهره فرهنگی هنری فقط در شش ماه! سلام. تبادل لینک کنیم؟ لفا ما را با عنوان "خبرگزاری خلیج فارس" لینک کنید در ضمن بگویید با چه نامی شما را لینک بدهیم.به امید دیدار

نسا اللهیاری

تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها تنها اهمین بس است که ما دیگر به دنبال باورهای گذشتمان نمی رویم..................... کاش به این بیاندیشیم که زمانی خواهد آمد که ما همین دو گلدان هم کنارمان نیست.

نسا اللهیاری

کاش به قبر سهراب هم تظری بیتدازیم

سولماز

و این منم شاعری تنها در آستانه بی مهری یاران

الهام

متاسفانه بعضی ایرانیا عادت دارن یا افراط کنن یا تفریط........... بعضیارو بصورت بت دربیارن وبپرستن............ وبعضیارومثل اخوان وامثال اون غریب وتنها بذارن هرچند اخوان احتیاجی نداره که اونا بزرگش کنن..........