با تو بودن(شعر)

با تو بودن

با تو بودن

شروع زیستن است

در سرزمین آبی عشق

و از توگفتن

آغاز رهایی

فارغ از هیاهو

پلک پنجره ای را گشودن

و با تبسم نگاهت

همسفر بودن

آغاز پرواز است

آنجا که قناری غرق بهت

قناریست

برایت زیستن

مرگ باورهاست

مرگ باورها...

از یکی از دوستانم

 

/ 0 نظر / 30 بازدید