راز سایه و دبی فورد

راز سایه و دبی فورد

کتاب "راز سایه" ،دبی فورد،ترجمه:فرناز فرود،انتشارات حمیدا،چاپ هشتم،1392:

"...آموزگار کاراته ام به من آموخت که برخی اوقات بهترین راه خروج از وضعیت نامطلوب ،تسلیم است.برای نمونه اگر حریف بازوی مرا بگیرد،به جای منقبض شدن و عقب کشیدن،باید یک قدم به جلو بردارم و بازویم را کاملاً رها کنم.وقتی خودم را عقب می کشم،واکنش طبیعی حریف این است که مرا محکم تر بگیرد.بنابراین برای رها شدن از دست حریف،ابتدا باید تسلیم او شوم.هنگامی که بدنم را آسوده و رها می کنم ،مچ حریف خود به خود باز می شود و به من این فرصت را می دهد که از چنگ او خلاص شوم ..." صفحه 63

 

/ 0 نظر / 112 بازدید