جایگاه ایران

جایگاه ایران

امروز روزنامه دنیای اقتصاد خبری چاپ کرده بود که درباره آخرین رده بندی دانشگاههای دنیا بر اساس وبو متریک بود.معیارهای این رده بندی عبارتند از:تعداد مراجعات به پایگاههای اطلاع رسانی دانشگاهها،تعداد صفحات پایگاه اینترنتی دانشگاه،حجم فایلهای پی دی اف،ورد و پاور پوینت قابل دسترس،تعداد مقالات منتشره در 10 سال گذشته،تعداد ارجاعات این مقاله ها،تعداد بینندگان وب سایت دانشگاه وتعداد لینکهای خارجی پایگاه اینتر نتی.

بر اساس این گزارش ایران در این رده بندی نه تنها هیچ جایگاهی بین 1000 دانشگاه اول دنیا ندارد بلکه حتی در آسیا نیزجزء100 دانشگاه برتر نیست.نخستین دانشگاه ایرانی در این رده بندی، دانشگاه تهران است که دررده 1373 قرار دارد.

فکر می کنم خبر خود به اندازه کافی گویا هست.

/ 1 نظر / 10 بازدید
فروزان

سلام آیا امکانات اين دانشگاه ها با هم برابر و يا حتی قابل مقايسه است؟ وقتی تامين مالی و جانی نداشته باشيد آيا ميتوانيد با تمام وجود و علاقه تحقيق کنيد.