قاعده رمان نویسی از دید میلان کوندرا

قاعده رمان نویسی از دید میلان کوندرا

"هویت" ، میلان کوندرا ، ترجمه:پرویز همایون پور ، نشر گفتار ، چاپ دوم ، پاییز 1377 ، پیشگفتار مترجم:

"... هر رمان نویس باید از دو فرمان اطاعت کند: نخست ، فقط آن چیزی را بگوید که تا کنون نگفته است ، دوم آنکه همواره در جست و جوی شکل و قالبی نو باشد... با این همه جست و جوی چیزی نو  حد و حدودی دارد و اگر رمان نویس  بخواهد از حد و حدود خویشتن خویش فراتر رود ،اصالت خود را از دست می دهد... چند مضمون وجودی ، ذهن او را در سراسر زندگیش فرا می گیرد و حتی دلیل و علت نوشتن را برایش به وجود می آورد...اگر کافکا را مجبور می کردند درباره عشق های مترنیخ ، یا زشتیهای جنگ ، رمان بنویسد ، همچون شاگرد کوچک تنبلی ناکام می ماند..." صفحه 4 (مصاحبه کوندرا با مجله نوول ابسرواتور ، پانزدهم ژانویه 1988 )

/ 0 نظر / 52 بازدید