درباره کافکا

جهان وهم انگیز کافکا

"...کافکا ... در  1921 می گوید: " همه چیز وهم است:خانواده،اداره،دوستان،خیابان،زن،همه وهم است،وهمی که همواره نزدیکتر می آید و دورتر می رود،ولی نزدیکترین حقیقت فقط آن است که من سرم را به دیوار سلولی بی در و پنجره می فشرم."..." صفحه 402

"....سخن کافکا در این باره چنین است: " هدفی هست ،ولی راهی نیست،چیزی که راه می نامیم فقط سرگردان بودن است."..." صفحات 428 و 429

"قصر" ، فرانتس کافکا ، ترجمه:امیر جلال الدین اعلم ،انتشارات نیلوفر ،چاپ دوم زمستان 1376 مقاله "جهان فرانتس کافکا" نوشته اریش هلر در پایان کتاب

/ 0 نظر / 115 بازدید