چرا دلالی؟

چرا دلالی؟

دیشب داشتم کتاب"جامعه شناسی نخبه کشی"(علی رضا قلی) را می خواندم.یک جاش نوشته بود:"ایرانیها دوست دارندکار نکرده درآمد داشته باشند و بهمین خاطردلالی راپر دوست می دارند."دیدم واقعأ خیلی راست می گه.ما همه دوست داریم با کمترین زحمت بیشترین بهره را ببریم اگر دانشجو باشیم می خواهیم تا جای ممکن با کلاس نیامدن،رفیق شدن با استاد،تقلب و.....نمره بالاتر بگیریم.اگر استاد باشیم دوتا کتاب قطور معرفی می کنیم یاجزوه 20 سال پیشمان را می دهیم وهیچ تلاشی برای به روز کردن خودمان و آموختن به دانشجویان نمی کنیم.اگر کارمند باشیم به روشهای مختلف از زیر کار در می ریم و به کارهای دیگرمان می رسیم.اگر کاسب باشیم تنهابه فکر چگونه بیشترپر کردن جیبمان هستیم نه کیفیت کالایی که می فروشیم و......

این در حالیست که مطابق تحقیقات صورت گرفته ایرانیها یکی از بالاترین میانگین های ضریب هوشی را در بین تمام ملل دنیا دارند اما چون استفاده درست از این هوش را نیاموخته ایم در نتیجه با وجود داشتن ثروتهای بیکرانی مثل:نفت،گاز،تقریبأ تمام معادن سنگهای طبیعی از جمله:طلا و اورانیوم،آثار باستانی متعدد و غیر قابل شمارش،جاذبه های طبیعی بی نظیر،نیروی کار جوان و......امروز دارای یکی از پایین ترین درآمدهای سرانه و ضعیفترین و نا کارآمدترین اقتصادها در دنیا هستیم چون نوع نگاهمان به زندگی غلط است.با وجودی که کار و تلاش هم در فرهنگ ملی(نابرده رنج گنج میسر نمی شود) و هم در فرهنگ دینی ما ارزش است اما در عمل اینگونه نیست.

تغییر این فرهنگ زمان می خواهد و اعتقاد به اینکه هر کسی باید خود حرکت راآغاز کند اگر همیشه منتظرکسی باشیم که پشت سرش برویم هرگز نه حرکتی آغاز می شود نه اتفاقی رخ می دهد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید