در سوگ آموزگار بزرگ روزنامه نگاری استاد قندی

در سوگ استاد

شامگاه پنجشنبه گذشته یکی از اندوهگین ترین شبهای زندگیم بود چون که خبر فوت استاد قندی را شنیدم.کسی که بیشترین دانسته هایم را در روزنامه نگاری از او آموختم.هرگز یادم نمی رود در طی سالهای 70 تا 74 که دانشجوی دوره کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی بودم همه بچه هادر طول هفته منتظر کلاس او بودند.آنقدر شیوه تدریسش جذاب بود که محال بود کسی در کلاس او بنشیند و به روزنامه نگاری علاقمند نشود.چگونه می شود آن لبخند همیشگی اش را فراموش کرد و اینکه عاشق دانشجویانش بود و در هیچ شرایطی ازکمک به آنها دریغ نمی کرد.خیلی دلم گرفته بخاطر خاطرات بسیار خوبی که از او داشتم و بخاطر جوری که این روزها در حقش می کنند و همه او را تنها سلطان تیتر ایران می نامند و بدین خاطر می ستایند در صورتیکه او در تمام شاخه های روزنامه نگاری سرآمد بود.گزارش،نقد،ویراستاری و....در همه این زمینه ها هم کتاب نوشته بود و هم سالیان دراز تدریس می کرد و کاملاً حق است اگر او را پدر روزنامه نگاری نوین ایران بدانند.جایش خیلی خالی است.کاش به این زودی نمی رفت.کاش...

/ 0 نظر / 14 بازدید