# ایران

بنی آدم اعضای یک پیکرند

بنی آدم اعضای یک پیکرند                                              که در آفرینش ز یک گوهرند  چو عضوی به درد آورد روزگار                                           دگر عضوها را نماند قرار تو کز ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 431 بازدید