جزایر سه گانه ایرانی

  صفحه اول   صفحه اول نسخه چاپی   PDFنسخه چاپی امروز   آرشیو   اشتراک روزنامه   انتشارات       نمایه سایت   نظر شما           درباره ما     Internet & Computer , اینترنت و رایانه jamejam header image Cinema & Theater  ، سینما و تئاتر jamejam header image TV&Radio رادیو و تلویزیون   :: Events & Trends :: :: مجرِی الاحداث ::

    جمعه 14 اسفند ماه 1383     /   بین الملل  
خلیجی که همیشه فارس بوده و هست   images/20041204/persiangulf.jpg


شنبه 14 آذر ماه 1383
11:27 نسخه قابل چاپ ارسال کنید   مجله امریکایی نشنال جئوگرافی به عنوان قدیمی ترین نشریه جغرافیایی دنیا در آخرین ویرایش اطلس جهان خود نقشه ای مجعول و پراشتباه را از سواحل جنوبی ایران به چاپ رسانده که در آن نه تنها از خلیج همیشگی و جاودانی فارس به خلیج عربی نام برده شده است ، بلکه نام کیش را هم به نام عربی قیس، جزیره لاوان را به شیخ شعب و جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) را هم به نام های عربی تغییر داده است.
درخصوص دلیل چنین اقدامی ، رئیس تدوین نقشه های این اطلس می گوید: براساس سیاستگذاری های این موسسه ، ثبت نام مکان ها براساس نام هایی است که در عمل به کار می روند نه نامی که فرد یا گروه خاصی به آنها اطلاق می کنند.
این در حالی است که مرجع رسمی اعلام اسامی جغرافیایی ، سازمان ملل است و طبق معاهدات بین المللی ، کشورها مکلف هستند در نقشه ها، اسناد، مکتوبات و مکاتبات بین المللی صرفا از اسامی مورد تایید سازمان ملل استفاده کنند. نقشه های بسیار زیادی از زمان یونان باستان (پیش از میلاد مسیح) تا سده های اخیر متعلق به کشورهایی نظیر انگلستان ، فرانسه و روسیه وجود دارند که ایرانی بودن جزایر را ثابت می کنند.
این نقشه ها در مرکز کتابخانه و اسناد وزارت امور هند (لندن)، کتابخانه بریتانیا (لندن)، مرکز اسناد عمومی (لندن)، کتابخانه آرگوسی (نیویورک)، وزارت خارجه فرانسه (پاریس)، وزارت خارجه روسیه (مسکو)، وزارت خارجه ایران (تهران)، کتابخانه دانشکده مطالعات خاورشناسی (لندن) و دیگر مراکز اسناد در دنیا، یافت می شوند.

نقشه های رسمی
نقشه خلیج فارس در سال 1764 از سوی وزارت خارجه فرانسه تهیه شده رنگی ، جزایر به رنگ سرزمین های ایران است.
نقشه خلیج فارس در سال 1829 توسط کاپیتان بروکس به دستور کمپانی هند شرقی تهیه شده ، جزایر به رنگ سرزمین های ایران است و در یادداشت همراه نقشه نیز نام جزایر جزو نواحی تحت تملک ایران آورده شده است.
نقشه امپراتوری ایران در سال 1813 توسط جان مکدونالد کاینر مشاور سیاسی سر جان مالکوم در ماموریت به ایران تهیه شده ، سیاه و سفید است ، در سال 1832 توسط اروسمیت به صورت رنگی چاپ شد و در آن سرزمین ایران و جزایر یک رنگ هستند.
نقشه آسیای مرکزی شامل کابل ، ایران ، رود ایندوس و کشورهای واقع در شرق آن در سال 1834 توسط سرگرد الکساندر برنز براساس نقشه های معتبر اروسمیت تهیه شده ، رنگی و جزایر در آن به رنگ سرزمین های ایران است.
نقشه حدود فعالیت قبیله های ساحل مروارید در سال 1835توسط کاپیتان هنل تهیه شده ، جزایر را در بخش ایرانی خط تقسیم کننده خلیج فارس نشان می دهد.
نقشه حدود فعالیت قبیله های ساحل مروارید در سال 1838توسط سرگرد موریسون نماینده سیاسی بریتانیا در خلیج فارس تهیه شده و جزایر را در محدوده صلاحیت ایران نشان می دهد.
نقشه خلیج فارس توسط کاپیتان سن جان در 1876 در بمبئی تحت نظارت حکومت هند تهیه شده و جزایر در آن به رنگ سرزمین ایران هستند.نقشه خلیج فارس در سال 1886 از سوی بخش اطلاعات وزارت جنگ بریتانیا تهیه شد.
نسخه ای از این نقشه در سال 1888 به دستور لرد سالیسبوری وزیر خارجه بریتانیا، تقدیم ناصرالدین شاه قاجار شد.
هنگامی که وزیر مختار بریتانیا در تهران ، سردروموندولف از تقدیم آن به حضور شاه ایران ابراز تاسف کرد، چون در آن متصرفات ایران در خلیج فارس نشان داده شده بود که شامل جزایر سه گانه بود، لرد سالیسبوری یادآور شد: «دقت کنید که در آینده هیچ نقشه ای اهدا نشود.
با این حال ، نقشه مزبور یک بار دیگر در سال 1891 به چاپ رسید و باز هم جزایر در آن به رنگ سرزمین ایران نمایش داده شده بود.
نقشه رسمی ایران (در 6 صفحه) در سال 1897 در بخش نقشه برداری سیملا، اداره مکان نگاری وزارت خارجه حکومت هند، تهیه شده و جزایر تنب و ابوموسی در آن به رنگ سرزمین ایران نمایش داده شده اند.
نقشه ایران ، افغانستان و پاکستان غربی در اطلس جهان ورقه های شماره 143-144، در سال 1967 تحت نظارت شورای وزیران اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب اکتبر تهیه شده که در آن نام ایران زیر نام جزایر تنب و ابوموسی و سایر جزایر ایرانی خلیج فارس آورده شده است.

نقشه های نیمه رسمی
نقشه امپراتوری ایران در سال 1770 توسط آقای دانویل برای دولت بریتانیا تهیه شده و جزایر در آن به رنگ ایران هستند.
نقشه جدید امپراتوری ایران در سال 1794 توسط دانویل تهیه شده و در آن نیز جزایر به رنگ بقیه سرزمین های ایران است.
نقشه ایران و کابل در سال 1837 توسط اروسمیت در لندن تهیه شده و سه جزیره به رنگ ایران است. نقشه ایران ، افغانستان و بلوچستان در سال 1891 توسط انجمن سلطنتی جغرافیایی تحت نظارت لردکرزن تهیه شده و به کتاب وی «ایران و قضیه ایران» چاپ سال 1892 نیز پیوست شده و در آنها جزایر به رنگ ایران است.

نقشه های غیررسمی
نقشه ایران در سال 1818 در انگلستان برای اطلس بزرگ جدید تامسون تهیه شده است. نقشه ایران در سال 1828 در لندن توسط سیدنی هال تهیه شده است.
نقشه ایران و بخشی از امپراتوری عثمانی در سال 1831توسط جی لانگ تهیه شده و از سوی انجمن گسترش آموزش مفید در انگلستان چاپ شده است. نقشه ایران در سال 1840برای اطلس بلاک در لندن چاپ شده است.
نقشه ایران و کابل در سال 1844توسط جانستون برای اطلس نشنال در انگلستان چاپ شده است. نقشه ایران در سال 1851 توسط راپکین برای اطلس جان تالیس تهیه شده است.
نقشه ایران و افغانستان در سال 1854 توسط بلاک برای دانشگاه ادینبورگ تهیه شده است. نقشه ایران و افغانستان در سال 1860 برای اطلس جنرال کیت جانستون تهیه شده است.
نقشه ایران ، افغانستان و بلوچستان در اطلس نوین جهان که در سال 1909 در موسسه هاموند چاپ شده است. نقشه ایران در اطلس بین المللی جهان در سال 1956 توسط موسسه مک نالی تهیه شده است.
نقشه جنوب غربی آسیا در اطلس بین المللی لاروس در سال 1965 توسط دوژانشی و رادو در کتابخانه لاروس تهیه شده است.
1-یونانی ها دریاهای جهان را به یک اقیانوس عظیم که بر دنیا احاطه دارد و 4 دریای منشعب از آن به سوی مرکز شامل: دریای متوسط یا خلیج روم (مدیترانه امروز) دریای خزر، خلیج عربی (دریای سرخ امروزی) و خلیج فارس تقسیم می کردند.
این تقسیم بندی را در آثار بسیاری از جغرافیدانان یونانی کهن شامل طالس ملطی (حدود 624 حدود 548 پیش از میلاد) آناکی ماندر (547-611پیش از میلاد) کوسماس ایندیکوپلتس ، هکاتوس (473-549 پیش از میلاد) اراتوستن (حدود 273 حدود 192 پیش از میلاد) و نهایتا استرابون (حدود 63 پیش از میلاد حدود 20 میلادی) که به پدر جغرافی معروف بود می توان دید.
2-هکاتپوس ملطی در سال 475 پیش از میلاد در نقشه ای که از دنیای زمان خود ترسیم کرده ، از بحر احمر (خلیج عرب) نام برده و به خلیج فارس یا دریای پارس نیز اشاره کرده است.
بنابراین ، خلیج عرب یا دریای سرخ امروزی همان اریتره است ، نه خلیج فارس.
3- در کتیبه ای که از داریوش در تنگه سوئز یافته اند، عبارت «درایه تپه هچا پارسا آئی تی» به چشم می خورد که یعنی : «دریایی که از پارس رود است و منظور همان خلیج فارس است.»
4- در آثار بسیاری از مورخان ، جغرافیدانان و دانشمندان اسلامی از سده سوم هجری قمری به بعد همچون ابن خرداد به خراسانی ، ابن واضع یعقوبی ، الکرخی ، ابوریحان بیرونی ، شریف الادریسی ، یاقوت بن حمدی ، شمس الدین الدمشقی و... از واژه هایی همچون: بحر فارس ، دریای فارس و خلیج فارس استفاده شده است.
5-از 1507 تا 1560 در کلیه موافقتنامه هایی که پرتغالی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها، هلندی ها، فرانسوی ها و آلمانی ها با دولت ایران یا هر پدیده سیاسی دیگر در خلیج فارس منعقد کرده اند، از نام خلیج فارس استفاده شده است.
6-نخستین قرارداد عمومی و مهمی که شیوخ و اعراب ساحل جنوبی در آن شرکت کرده و رسما تعهداتی را به عهده گرفته اند، قرارداد عمومی سال 1820 است به امضای ژنرال سرویلیام گرانت کاپر از سویبریتانیا و 11 نفر از شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس ، عنوان General Treaty with the Arab Tribes of the persian Gulf که البته در متن قرارداد نیز هرگاه اشاره ای به دریای جنوب ایران شده ، نام خلیج فارس آمده است.
7-در صفحه 457 دایره المعارف البستانی که در سال 1883در بیروت به چاپ رسیده نام صحیح خلیج فارس به کار رفته و منظور از خلیج العربی ، دریای سرخ ذکر شده است.
8-المتجد معروف ترین دایره المعارف دنیای عرب نیز از نخستین چاپ خود همیشه از نام خلیج فارس استفاده کرده است.
9-در دو نامه سفارت انگلستان در ایران به وزارت امور خارجه ایران به تاریخهای 4 رجب 1321 و 21 ذی الحجه 1321به ترتیب 4 و 3 بار از واژه خلیج فارس استفاده شده است.
10-لرد کرزن وزیر خارجه وقت انگلیس در صفحات 464 و 465 جلد دوم کتاب معروف خود به نام «ایران و قضیه ایران» به سال 1892از نام صحیح خلیج فارس استفاده می کند.
11-لردلانس دان دیگر وزیر خارجه وقت انگلیس در سخنرانی 5 مه 1903 خود در مجلس اعیان بریتانیا از نام خلیج فارس استفاده کرده است.
12-واژه خلیج فارس در کتاب «الدلیل العراقی» سالنامه رسمی 1936 دولت عراق نیز بکرات دیده می شود. بعلاوه طه الهاشمی رئیس پیشین ستاد ارتش عراق نیز در کتاب خود به نام جغرافیای العراق از نام صحیح خلیج فارس استفاده کرده است.
13-ویلیام راجرز، وزیر خارجه پیشین امریکا در گزارش مورخ 26/3/1971 خود درباره سیاست خارجی امریکا از نام صحیح خلیج فارس استفاده می کند.
همچنین برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در کتاب خود به نام "Game plan" از همین واژه استفاده می کند.
14-سازمان ملل که 22 کشور عربی عضو آن هستند - دست کم در دو نوبت نام تاریخی و تغییرناپذیر دریای بین ایران و شبه جزیره عربستان را رسما خلیج فارس ذکر کرده است:
الف) طی یادداشت شماره 5 UNAD/Qen مارس 1971
ب) طی یادداشت شماره (UNLA 4582 (C 10 اوت 1984 نام رسمی دریای جنوب ایران و خاور شبه جزیره عربستان ، خلیج فارس اعلام شد.
بعلاوه کنفرانس سالانه سازمان ملل درباره هماهنگی درباره نامهای جغرافیایی همه ساله به نام خلیج فارس تاکید کرده است.
15-در سند استقلال کویت بین امیر کویت و نمایندگان انگلستان در خلیج فارس که روز 6 محرم 1381 برابر 19ژوئن 1961 از سوی عبدالله السالم الصباح امضا شده است و طبق اصل 102 منشور سازمان ملل در دبیرخانه این سازمان ثبت شده از واژه خلیج فارس استفاده شده است.
این سند در ارکان سازمان ملل از جمله دادگاه بین المللی قابل استناد است.
16-کورت و الدهایم ، دبیر کل پیشین سازمان ملل در کتابش به نام کاخ شیشه ای سیاست ضمن بحثی درباره جنگ ایران و عراق از نام خلیج فارس استفاده کرده است.
17-در صفحه 628 جلد 21 دایره المعارف امریکانا ، خلیج فارس را بازویی از اقیانوس هند می داند و نام قدیمی آن را Persicus Sinus ذکر می کند.
در نقشه جهان و نقشه ایران ضمیمه آن نیز به طور صریح و روشن نام خلیج فارس قید شده است.
18-دولت کویت در سال 1992کتابی را به نام کویت در نقشه های جهان شامل 80 نقشه و سند تاریخی به چاپ رساند که در همه آنها نام خلیج فارس دیده می شود.
19-موسسه جغرافیایی سحاب در سال 1349 خورشیدی 373نقشه ، لوحه و سنگ نوشته از منابع و اطلس های گوناگون در موزه ها و کتابخانه های کشورهای مختلف دنیا را چاپ کرد، که در تمام آنها از کلماتی همچون دریای پارس و خلیج فارس استفاده شده بود.
20-در کتابخانه ملی بریتانیا، کتابخانه و اسناد وزارت امور هند (لندن)، مرکز اسناد عمومی لندن و کتابخانه دانشکده مطالعات خاورشناسی لندن بیشتر از 300 نقشه در بردارنده نام خلیج فارس وجود دارد.
کلیه منابع و مآخذ این مقاله در دفتر روزنامه موجود است که به دلیل کمبود جا از ذکر آن خودداری کردیم.

سید محمدرضا فهمیزی

  ::   تازه ها      قتل روزنامه نگار مخالف درباکو    بانک مرکزی طرح اسکناس 20 هزار ریالی را تغییر داد    در 2 انفجار بغداد 10 پلیس کشته و مجروح شدند    در انفجار چین حداقل 20 دانش آموز ابتدایی کشته شدند    فروش تابلوی «هیزم شکن» هودلر در حراج زوریخ    روسیه: 20 هزار گزارشگر تلویزیون دولتی در معرض تهدید بیکاری    کشف تصادفی 3 مومیایی بی نظیر در مصر    انتشار «فرشته ها و شیاطین» اثر دن براون در فرانسه    اخبار نفت: قیمت ها در بالاترین سطح در 4 ماه اخیر    افزایش فروش جهانی ب ام و    افزایش حذف مشاغل در امریکا در ماه فوریه    فروش بی سابقه جهانی گوشی های تلفن همراه در 2004  

/ 2 نظر / 15 بازدید
mehrban

سلام اميدوارم هميشه پرتلاش و با احساس باشين در پناه حق

مهربان

سلام دوست عزيز چرا از نوشته هاي خوبت اينجا نمي ذاري تا ما استفاده كنيم؟! در پناه حق